5 . D r a g u č - H u m

5. Draguč-Hum

Draguč, dolina Mirne (Kotli, slap in jezerce Grijok), Hum